• Wentylatory

  Wysokowydajne wentylatory promieniowe i specjalne o wysokiej sprawności do zastosowania przemysłowego w różnych branżach
  – wykonane z uwzględnieniem wymagań indywidualnych.

 • Przewody i kształtki wentylacyjne

  Kompletne systemy przewodów wentylacyjnych i osprzętu
  w wykonaniu ze stali ocynkowanej, nierdzewnej lub aluminium
  spełniające najwyższe wymagania techniczne.

 • Przepustnice

  Przepustnice i do sterowania strumieniami powietrza.

 • Centrale klimatyzacyjne

  Efektywność klimatyzacji pomieszczeń: Centrale wentylacyjne
  i klimatyzacyjne łączą najwyższe wymagania higieniczne
  z energooszczędnością.
  Trwałe. Energooszczędne. Certyfikowane.

 • Tłumiki hałasu

  System prostokątnych i okrągłych tłumików hałasu oraz specjalne konstrukcje i kapsuły dźwiękochłonne.

 • Systemy ochrony przeciwpożarowej

  System przewodów oddymiających przeznaczony do obsługi
  pojedynczej strefy pożarowej o odporności ogniowej
  E600-120 min.

 • Systemy wentylacyjne spawane

  Produkty i komponenty na potrzeby przemysłowe uwzględniające specyfikę branżową w wykonaniu spawanym.

Od produktu do systemu

 • Wentylatory

  - promieniowe
  - przemysłowe
  - z wirnikiem otwartym
  - transportowe
  - dla wysokiego i średniego
     ciśnienia

 • Przewody i kształtki wentylacyjne, osprzęt

  - przewody i kształtki prostokątne
  - przewody i kształtki okrągłe
  - czerpnie i wyrzutnie powietrza
  - osprzęt dachowy o przekroju
     prostokątnym i okrągłym

 • Kratki Nawiewniki

  - kratki nawiewne i wywiewne
  - anemostaty
  - dysze dalekiego zasięgu
  - nawiewniki wirowe
  - zawory wentylacyjne


 • Przepustnice

  - wielopłaszczyznowe
  - do regulacji bypassowej
  - typu IRIS

 • Centrale klimatyzacyjne

  - centrale wentylacyjne
     i klimatyzacyjne
  - systemy odzysku ciepła
  - klimatyzacja serwerowni
     i pomieszczeń IT
  - centrale kompaktowe
     higieniczne

 • Systemy tłumienia hałasu

  - kulisowe tłumiki hałasu
  - tłumiki hałasu do wyciągów
     kuchennych
  - rurowe tłumiki hałasu
  - kapsuły dźwiękochłonne
  - przemysłowa ochrona przed
     hałasem

 • Systemy ochrony przeciwpożarowej

  - elementy i systemy
     gwarantujące
     ochronę przeciwpożarową

 • Systemy wentylacyjne spawane

  - obudowy i konstrukcje specjalne
    spawane wykonywane
    indywidualnie według projektu   
    Klienta