Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych

Wskazówki dotyczące pobrania i przetwarzania danych

BerlinerLuft. Technik GmbH respektuje Państwa prywatność. Wszystkie dane, które pobierane są w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, są przetwarzane zgodnie z wytycznymi dot. ochrony danych. Dane osobowe są pobierane i archiwizowane tylko wtedy, kiedy Państwo przekażą nam je w ramach rejestracji / zgłoszenia lub w formularzu wysłanego mailem. Podanie danych zarówno osobowych jak i firmowych jest dobrowolne.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane i archiwizowane tylko w takim zakresie, który jest niezbędny do opracowania Państwa zapytania. Dane te nie są w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim.

Informacja

Na żądanie udzielimy Państwu informacji bez zbędnej zwłoki, w zgodzie z obowiązującym prawem, czy i jakie Państwa dane osobowe są u nas zarchiwizowane.

Uwaga: Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych, których niniejsze oświadczenie o ochronie danych nie dotyczy.