Technologia klimatyzacji

Jako partner do kompleksowych rozwiązań w technologii klimatyzacji i wentylacji oferujemy naszym Klientom zróżnicowaną gamę produktów oraz urządzeń.
Nasza bogata oferta produktów mieszcząca się w ramach jednego systemu, jest elastyczna dzięki czemu możemy dostosować się do indywidualnych specyficznych wymagań.

 • Wentylatory

  - promieniowe
  - przemysłowe
  - z wirnikiem otwartym
  - transportowe
  - dla wysokiego i średniego
     ciśnienia

 • Przewody i kształtki wentylacyjne, osprzęt

  - przewody i kształtki prostokątne
  - przewody i kształtki okrągłe
  - czerpnie i wyrzutnie powietrza
  - osprzęt dachowy o przekroju
     prostokątnym i okrągłym

 • Kratki Nawiewniki

  - kratki nawiewne i wywiewne
  - anemostaty
  - dysze dalekiego zasięgu
  - nawiewniki wirowe
  - zawory wentylacyjne


 • Przepustnice

  - wielopłaszczyznowe
  - do regulacji bypassowej
  - typu IRIS

 • Centrale klimatyzacyjne

  - centrale wentylacyjne
     i klimatyzacyjne
  - systemy odzysku ciepła
  - klimatyzacja serwerowni
     i pomieszczeń IT
  - centrale kompaktowe
     higieniczne

 • Systemy tłumienia hałasu

  - kulisowe tłumiki hałasu
  - tłumiki hałasu do wyciągów
     kuchennych
  - rurowe tłumiki hałasu
  - kapsuły dźwiękochłonne
  - przemysłowa ochrona przed
     hałasem

 • Systemy ochrony przeciwpożarowej

  - elementy i systemy
     gwarantujące
     ochronę przeciwpożarową

 • Systemy wentylacyjne spawane

  - obudowy i konstrukcje specjalne
    spawane wykonywane
    indywidualnie według projektu   
    Klienta