Oświadczenie o ochronie danych

Oświadczenie o ochronie danych osobowych

Wskazówki dotyczące pobrania i przetwarzania danych

BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. respektuje Państwa prywatność. Wszystkie dane, które pobierane są w trakcie odwiedzin na naszej stronie internetowej, są przetwarzane zgodnie z  przepisami  Ustawy  z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.  Dane osobowe są pobierane i przetwarzane tylko wtedy, kiedy Państwo przekażą nam je w ramach rejestracji / zgłoszenia lub w formularzu wysłanym pocztą elektroniczną. Podanie danych  osobowych  jest dobrowolne.

Wykorzystywanie i przekazywanie danych osobowych

Dane osobowe są przetwarzane tylko w takim zakresie, który jest niezbędny do opracowania Państwa zapytania. Dane te nie są w żadnym wypadku przekazywane osobom trzecim.

Informacja

W każdym czasie uzyskają Państwo dostęp do swoich danych a na Państwa żądanie zostaną one usunięte bądź poprawione

Uwaga: Nasze strony internetowe mogą zawierać linki do innych stron internetowych. BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za dane osobowe przekazane administratorom tych stron.