Aktualne informacje

Recertyfikacyjny audyt Systemu Zarządzania Jakością

Z przyjemnością informujemy, że przeprowadzony przez LGA InterCert GmbH recertyfikacyjny audyt Systemu
Zarządzania Jakością w firmie BerlinerLuft. Technik Sp. z o.o. zakończył się wynikiem pozytywnym.

Jest to dowód, że wszystkie procesy przeprowadzone w naszej firmie są zgodne z wytycznymi normy EN ISO 9001:2015.
Do wymagań tej normy należą m.in. nadzór nad dokumentacją i zapisami, zaangażowanie kierownictwa w budowanie
systemu zarządzania jakością, usystematyzowanie zarządzania zasobami, ustanowienie procesów realizacji wyrobu,
dokonywanie systematycznych pomiarów (zadowolenie klienta, wyrobów, procesów).